main img main img main img main img main img main img main img main img

Oδηγίες για την εγγραφή παιδιών στην Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι

 

   Από το Δήμο Χερσονήσου, ανακοινώνεται ότι το καλοκαίρι 2014 θα λειτουργήσει η Παιδική Εξοχή Κοκκίνη Χάνι.

 Σ’ αυτήν θα φιλοξενηθούν  παιδιά από 6 έως 16 ετών, κορίτσια και αγόρια, σε τρεις κατασκηνωτικές περιόδους και ηλικιωμένα σε μία κατασκηνωτική περίοδο οι οποίες έχουν ως εξής:

  • Α΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (κορίτσια)

    Από 13/7/2014 έως και 22/7/2014

  • Β΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αγόρια )

   Από 26/7/2014 έως και 4/8/2014

  • Γ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (αγόρια κορίτσια)

   Από 7/8/2014 έως και 16/8/2014

  • Δ΄ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ηλικιωμένοι)

   Από 18/8/2014 έως και 28/8/2014

 

   Οι εγγραφές των παιδιών θα γίνονται έως  τις 30/6/2014, για την πρώτη περίοδο και μέχρι τις 15-7-2014 για την δεύτερη,τρίτη, και τέταρτη περίοδο   στην έδρα του Δήμου στις Γούρνες (Πρών Αμερικάνικη Βάση Γουρνών)από Δευτέρα εως και Παρασκευή κατά τις ώρες 8,30-12.00:

  • Πληροφορίες κα Παπαδάκη Ιωάννα
  • Τηλ επικοινωνίας 2813 404-635

  Κατά την εγγραφή των παιδιών στην κατασκήνωση του Δήμου Χερσονήσου οι γονείς θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν :

1)     Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο, και η ηλικία του παιδιού.

2)     Υπεύθυνη δήλωση του γονέα η κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού  εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ.μονογονεική,τρίτεκνη,πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ.άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π)

3)     Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή αλλεργίες κ.λ.π)

 

   

Κατά την εγγραφή των ηλικιωμένων στο Δήμο Χερσονήσου θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν :

1)    Αίτηση του ατόμου προς το Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης.

2)    Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού η ατομικού εισοδήματόςτου.

3)    Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού η γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του του επιτρέπει την συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

4)    Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά η συλλογικά μέσω των  ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

Οι ηλικιωμένοι αλλά και οι γονείς των οποίων τα παιδιά θα επιλεγούν για να φιλοξενηθούν στην παιδική εξοχή Κοκκίνη Χάνι   θα πληρώνουν στο κεντρικό ταμείο του Δήμου Χερσονήσου για το κάθε παιδί το ποσό των 30,00 € (τριάντα ευρώ) και θα προσκομίζουν το διπλότυπο είσπραξης στο διαχειριστή της κατασκήνωση κατά την ημέρα προσέλευσης του παιδιού στην κατασκήνωση. Το ποσό θα κατατίθεται στο κεντρικό ταμείο του Δήμου Χερσονήσου στην έδρα του Δήμου στις Γούρνες Ηρακλείου  (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 7.30π.μ. – 13.30μ.μ.

  Τα παιδιά με ιδιαίτερα προβλήματα (ΑΜΕΑ)  καθώς και τα παιδιά των τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών που ο ένας ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι δεν θα καταβάλλουν συμμετοχή.

   Για την εγγραφή ατόμων με αναπηρίες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α με Α.)  που εδρεύει επι της οδού Ελευθερίου   Βενιζέλου 236,Ηλιούπολη, τηλ 210.5236501, η οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού,

                                   Γούρνες:13/6/2013

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

                         ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

   

                                 Περβολαράκης Εμμανουηλ

 

                                                                         

copyright © Δήμος Χερσονήσου