main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων λόγω θανάτου ή αφάνειας


  1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (περίπτωση θανάτου).
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου καταχωρημένη με τελεσίδικη δικαστική απόφαση (περίπτωση αφάνειας)

copyright © Δήμος Χερσονήσου