main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαγραφή από τα Μητρώα Αρρένων Πολλαπλώς Εγγεγραμμένων


  1. Έκδοση πιστοποιητικού πολλαπλώς εγγεγραμμένου από τον Δήμο, από τα Μητρώα αρρένων του οποίου πρόκειται να διαγραφεί ο πολλαπλώς εγγεγραμμένος.
  2. Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων που θα αναφέρει τον τρόπο εγγραφής του (του άλλου Δήμου)
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου