main img main img main img main img main img main img main img main img

Επανεγγραφή ανύπαρκτων στα Μητρώα Αρρένων


  1. Απόφαση Νομαρχίας

Γίνεται επανεγγραφή στο Μητρώο Αρρένων, με τα ίδια στοιχεία και το έτος γέννησης

copyright © Δήμος Χερσονήσου