main img main img main img main img main img main img main img main img

Βεβαίωση για προϋφιστάμενο πηγάδι

 

 

Συνημμένα δικαιολογητικά:

  1. Τρεις φωτογραφίες που να απεικονίζουν το πηγάδι.
  2. Δύο Υ. Δ. του Ν. 1599/86 από μάρτυρες μεγάλης ηλικίας ή μη συγγενικά πρόσωπα.
  3. Επιβεβαίωση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου του ομώνυμου Δ.Δ για το αληθές του περιεχομένου (πάνω στην αίτηση και στις Υ.Δ των μαρτύρων).

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου