main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Ναός του Χριστού Σωτήρος (α’ μισό 14ου αι. μ.Χ.)

 

Ο ναός του Σωτήρος ακολουθεί τον τύπο του μονόχωρου καμαροσκεπή ναού με δίρριχτη στέγη και το θύρωμα στη δυτική πλευρά του ναού. Παρουσιάζει απλό αρχιτεκτονικό τύπο με ελαφρά οξυκόρυφα επιμέρους τμήματα στο εξωτερικό.

 

Στο εσωτερικό του ναού το εικονογραφικό πρόγραμμα  ακολουθεί κυρίως τη θεματογραφία από τον κύκλο των θαυμάτων και των Παθών του Χριστού. Στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας απεικονίζεται ο Χριστός Παντοκράτορας, στο θριαμβικό τόξο η φιλοξενία του Αβραάμ και ο Ευαγγελισμός ενώ στην καμάρα η σκηνή της Αναλήψεως. Στην καμάρα του ναού εικονίζονται στη νότια πλευρά οι σκηνές της Διάσωσης του Πέτρου, της Ίασης των Παραλυτικών, η Έγερση του Λαζάρου, η Βαϊοφόρος και ο Μυστικός Δείπνος. Στη βόρεια πλευρά η σκηνή του Νιπτήρα, της Προδοσίας του Ιούδα και η παράσταση με τον Ιησού στον Καϊάφα, ενώ πιο κάτω η άρνηση του Πέτρου και ο Εμπαιγμός. Στο βόρειο τοίχο του ναού κυριαρχούν οι μορφές του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης ενώ στο νότιο τοίχο η παράσταση του Εναγκαλισμού του Πέτρου και Παύλου.

 

Φωτογραφικό Υλικό

copyright © Δήμος Χερσονήσου