main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 14η τακτική συνεδρίαση έτους 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σας
προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, την 27η Αυγούστου
2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ήμου (αίθουσα συνεδρίων του
.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης :

Σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 67 και 68 του Ν. 3852/2010, σαςπροσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ημοτικού Συμβουλίου, την 27η Αυγούστου2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην έδρα του ήμου (αίθουσα συνεδρίων του.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιαςδιάταξης

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου