main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 32η ειδική συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006, σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης : Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Χερσονήσου, έτους 2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου