main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 33η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην έδρα του Δήμου (αίθουσα συνεδρίων του Δ.Ε.Κ.Κ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενημέρωση των μελών Δημοτικού Συμβουλίου, για τρέχοντα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος από τον κ. Δήμαρχο.

ΘΕΜΑΤΑ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 373/2019) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

2. Αναπροσαρμογή ή μη του δημοτικού φόρου, των συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού και ΤΑΠ έτους 2020 »(Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 374/2019) (εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Ανυφαντάκης Εμμανουήλ)

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. Περί ορισμού Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. (εισηγητής Αντιδήμαρχος Μπάτσης Δημήτριος)

 

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χειρακάκης Γεώργιος

copyright © Δήμος Χερσονήσου