main img main img main img main img main img main img main img main img

Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία χορήγησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χερσονήσου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μόνο στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Δημήτριο Κουρμουλάκη.

(Γραφείο αρ.: 2—τηλ.:28973 40074).

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου