main img main img main img main img main img main img main img main img

Άμεση εφαρμογή της κανονιστικής απόφασης με αριθμό 488/2012 του Δ.Σ. Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο της άμεσης εφαρμογής της κανονιστικής απόφασης  με αριθμό 488/2012  του Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων / ποδηλάτων κάτω των 50 κ.ε και μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στους επιχειρηματίες που εμπίπτουν στην απόφαση αυτή.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου