main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμος Χερσονήσου δημοπρατεί το σημαντικό έργο με τίτλο: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Πόσιμου Νερού από το Τ.Δ. Αβδού στο Τ.Δ. Ποταμιών»

Χερσόνησος, 28 Φεβρουαρίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Ο Δήμος Χερσονήσου δημοπρατεί το σημαντικό έργο  με τίτλο:

 

«Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Πόσιμου Νερού από την  Τοπική Κοινότητα Αβδού στην  Τοπική Κοινότητα Ποταμιών»

 

Με την υπ’ αριθ. 29/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Κατασκευή Αγωγού Μεταφοράς Πόσιμου Νερού από την Τ.Κ. Αβδού στην Τ.Κ. Ποταμιών».


Η δημοπρασία του έργου θα διενεργηθεί στις 12-03-2013 στα γραφεία της ΔΕΥΑΧ στα Μάλια και η κατασκευή του θα ξεκινήσει αμέσως μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από το Δ.Σ. και τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 645.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) και συμπεριλαμβάνει την κατασκευή 8.000 μέτρων αγωγού που θα μεταφέρει το νερό από την Τοπική Κοινότητα  Αβδού στην Τοπική Κοινότητα Ποταμιών καθώς και αντικατάσταση 3.000 περίπου μέτρων εσωτερικών αγωγών της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών.

 

Με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί οριστική λύση  στο χρόνιο πρόβλημα τόσο ποσότητας όσο και ποιότητας νερού που αντιμετωπίζει η Τοπική Κοινότητα Ποταμιών.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ένα σοβαρό πρόβλημα, αυτό της ομαλούς υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών επιλύεται στο πλαίσιο των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του έργου και κατ’ επιταγήν των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.»

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου