main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για τον De Facto (πραγματικό) Πληθυσμό της Χώρας

Χερσόνησος, 27 Μαρτίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 για τον de facto (πραγματικό) Πληθυσμό της Χώρας


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του De facto Πληθυσμού (Πραγματικού Πληθυσμού) δηλαδή του αριθμού των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής (9 Μαΐου 2011) σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.

 

Η απόφαση αριθ. 2891/2013 του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 630/ΤΒ’/20-3-2013 με τίτλο «Αποτελέσματα της  Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2011 που αφορούν τον De Facto Πληθυσμό της Χώρας»

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως συγκροτείται σήμερα με το «Σχέδιο Καλλικράτης» , στην προηγούμενη απογραφή του 2001 συγκέντρωσε 25.003 κατοίκους πραγματικό πληθυσμό. Με την τελευταία απογραφή (2011) ο Δήμος Χερσονήσου έχει συνολικό Πραγματικό Πληθυσμό 53.337 κατοίκους.

 

Συγκεκριμένα ανά Δημοτική Ενότητα έχει:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ                                    15.302

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ                                2.298

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΙΩΝ                                    11.912

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                           23.825

 

Ο Δήμος Χερσονήσου, πλέον, με βάση τον πληθυσμό κατατάσσεται τέταρτος στη σειρά σε επίπεδο Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Χερσόνησος).

 

Τα δεδομένα πλέον για τον Δήμο Χερσονήσου διαμορφώνονται ως παρακάτω:

 

αριθμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου 33   (2001 – 27)

αριθμός Δημοτικών Κοινοτήτων 7   (2001 – 6)

 

Η Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου εκλέγει πλέον 11μελές συμβούλιο από 5μελές και η Τοπική Κοινότητα Ελαίας γίνεται Δημοτική.

 

αριθμός Τοπικών Κοινοτήτων 15 (2001 – 16)

αριθμός Αντιδημάρχων 6 (2001 – 5)

αριθμός εδρών ανά Δημοτική Ενότητα

ΔΕ Γουβών                          10 (2001 – 8)

ΔΕ Επισκοπής                     01 (2001 – 3)

ΔΕ Μαλίων                          07 (2001 – 7)

ΔΕ Χερσονήσου                  15 (2001 – 9)

 

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Πραγματικού Πληθυσμού των ΟΤΑ της χώρας, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιτέλους ο δυναμισμός και το μέγεθος του Δήμου Χερσονήσου, έστω και μερικώς, αποτυπώνονται επίσημα. Είναι πανθομολογούμενο, ότι η Χερσόνησος για τουλάχιστον 7 μήνες το χρόνο συγκεντρώνει 150.000 – 200.000 κατοίκους με ότι αυτό συνεπάγεται. Ειδικότερα οι ανάγκες, οι υπηρεσίες, το λειτουργικό κόστος και οι αναγκαίοι πόροι αυξάνονται ανάλογα. Με δεδομένο, ότι ο Πραγματικός Πληθυσμός, κατά το ν. 3852/2010, αποτελεί τη βάση της κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στους Δήμους, ο Δήμος Χερσονήσου, έστω και καθυστερημένα, θα μπορέσει να αποκαταστήσει την αδικία που μέχρι σήμερα ίσχυε για αυτόν και οδηγούσε σε σημαντική απώλεια πόρων για την Τοπική Ανάπτυξη».


 

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ (ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  σελ. 11286 -11287)

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου