main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΑΚ ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΑΚ ΓΟΥΡΝΕΣ – ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ»

Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε η υπογραφή της σύμβασης, του παραπάνω έργου, η οποία είχε προγραμματισθεί για την 1η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΕΥΔΕ – ΒΟΑΚ.

 

Λόγοι αναβολής:

 

1. Να υπάρξει επαρκής χρόνος για τον έλεγχο των απαιτουμένων δικαιολογητικών (συμβολαιογραφικές πράξεις, εκπροσωπήσεις, δηλώσεις, εγγυητικές επιστολές, κ.λ.π.) των τεσσάρων εταιρειών που μετέχουν στην κοινοπραξία του αναδόχου και

2. Να παρέλθει η δεκαήμερη προθεσμία που τάσσει το άρθρο 32 παρ. 9 σε συνδυασμό με το άρθρο 49Α παρ.6 του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, για την σύναψη της σύμβασης, αφού το ύψος αυτής υπερβαίνει το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου