main img main img main img main img main img main img main img main img

Την τελευταία στιγμή απετράπη, με παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου, η αθρόα εκμίσθωση μοτοσικλετών άνω των 50 κ. εκ. και τετράκυκλων οχημάτων

Χερσόνησος, 9  Νοεμβρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ:  Την τελευταία στιγμή απετράπη, με παρέμβαση του Δημάρχου Χερσονήσου, η αθρόα εκμίσθωση μοτοσικλετών άνω των 50 κ. εκ. και τετράκυκλων οχημάτων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο πλαίσιο του ν/σ «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», προωθούσε την ενσωμάτωση άρθρου με τίτλο: Εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και τετράκυκλων οχημάτων με οδηγό».

Με την προτεινόμενη αυτή ρύθμιση επέτρεπε στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε., την ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση, μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. και τετράκυκλων οχημάτων. Είναι αντιληπτό τι επρόκειτο να επακολουθήσει (μερικές ακόμη χιλιάδες κυρίως τετράκυκλων και τρίκυκλων, πέραν αυτών που σήμερα κυκλοφορούν, θα ετίθεντο στην κυκλοφορία) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Η συνεργασία των επιχειρηματιών της νέας αυτής δραστηριότητας με τους tour operators του εξωτερικού, μέσω προκρατήσεων πραγματικών ή εικονικών θα διοχέτευε στην αγορά μεγάλο αριθμό τετράκυκλων, των οποίων η κυκλοφορία θα επέφερε το απόλυτο κυκλοφοριακό χάος στις τουριστικές περιοχές.

Φροντίσαμε και εξασφαλίστηκε το σχέδιο του εν λόγω άρθρου στις 02/11/2012 (συν. 2). Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης με άμεση προσωπική και γραπτή παρέμβαση στον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, έθεσε υπόψη του την προβληματικότητα της διάταξης και κυρίως τις δυσμενείς συνέπειες που θα επέφερε στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου. Ζήτησε ασφαλώς με το έγγραφό του (Α.Π. 450/05-11-2012) να εξεταστεί η διάταξη αυτή από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου, με ιδιαίτερη προσοχή (συν. 3).

Με μεγάλη μας ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η διάταξη αυτή αποσύρθηκε και βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνεται στο ψηφισθέν νομοσχέδιο για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), παρέμεινε όμως στον τίτλο της υποπαραγράφου Η2 «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ» για να θυμίζει την προχειρότητα του Ελληνικού κράτους για το πως προετοιμάζει, προωθεί και ψηφίζει τους νόμους του (συν. 1).

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ_ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.2. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ


 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου