main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα 7ο Πλαίσιο Στήριξης, FP7 ως Πόλη Παρατηρητής στην πρόταση «TRIPLE A»

Χερσόνησος, 21 Δεκεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα  7ο Πλαίσιο Στήριξης, FP7 ως Πόλη Παρατηρητής στην πρόταση «TRIPLE A»


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 18ης Δεκεμβρίου 2012, ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στο Πρόγραμμα  7ο Πλαίσιο Στήριξης, FP7 ως Πόλη Παρατηρητής στην πρόταση «TRIPLE A» (Δοκιμή και  Ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Σύνδεσης Ενέργειας σε Αστικές Περιοχές),  με σκοπό την εισαγωγή ευφυών λύσεων σε πόλεις για τη μεταφορά και εξοικονόμηση ενέργειας.

 

  

Ο Δήμος Χερσονήσου, εντάχθηκε στις 18 Απριλίου 2011 στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τοπικών Αρχών «Σύμφωνο των Δημάρχων» με σκοπό τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και την ευθυγράμμιση με τις Ευρωπαϊκές Ενεργειακές πολιτικές 20-20-20.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσει τις Τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν τους Ενεργειακούς στόχους που έχουν θέσει έως το 2020.  Στην παρούσα πρόσκληση του χρηματοδοτικού εργαλείου 7ο Πλαίσιο Στήριξης (FP7, Framework Package 7) το Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας έχει προσκαλέσει το Δήμο Χερσονήσου καθώς και τους Δήμους Μονάχου, Ρήγας και Γκέτεμποργκ να πάρουν μέρος στο εταιρικό σχήμα ως «Πόλεις Παρατηρητές» ώστε να ωφεληθούν από τη δικτύωση και την τεχνογνωσία που θα προκύψει.  

 

Ως Επιδεικτικές Πόλεις παίρνουν μέρος η Γλασκώβη (Ην. Βασίλειο), η Γκενκ  (Βέλγιο) και η Σαμπ σουρ Μαρν, Δημοτικό Διαμέρισμα του Ανατολικού Τομέα στο Παρίσι (Γαλλία). 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου ως Πόλη Παρατηρητής δεσμεύεται:

  1. να διοργανώνει ένα ετήσιο εργαστήρι στα Δημοτικά του καταστήματα (με τη στήριξη του εταιρικού σχήματος) όπου οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και πολίτες της πόλης μας θα αναλογιστούν πιθανά ολοκληρωμένα έργα ενεργειακής αποδοτικότητας
  2. να υποδείξει το σχετιζόμενο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και άλλους σχετιζόμενους οργανισμούς (π.χ. Δημόσιους Οργανισμούς, Ενεργειακές Εταιρείες, Κατασκευαστές, Επαγγελματίες του Τριτογενή Τομέα, Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επενδυτές κ.α.) που θα παρακολουθούν την πρόοδο του εταιρικού σχήματος και των αποτελεσμάτων του στο ετήσιο εργαστήρι στο Δήμο Χερσονήσου 
  3. να συμμετέχει σε ένα ή δύο εργαστήρια του έργου κάθε έτος (με την οικονομική αρωγή του εταιρικού σχήματος)

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική δράση στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Δικτύου του «Συμφώνου των Δημάρχων» . Η δράση αυτή συμβάλλει στην δικτύωση του Δήμου και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.»  

copyright © Δήμος Χερσονήσου