main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων του Δήμου Χερσονήσου»

Χερσόνησος, 27 Δεκεμβρίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων του Δήμου Χερσονήσου»

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου μετά από εισήγηση και σχετική Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης της δράσης «Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων σκύλων του Δήμου Χερσονήσου» με προϋπολογισμό 13.948,20 €, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων, των ιατρικών πράξεων που θα κριθούν απαραίτητες για τους σκύλους που θα περισυλλεχθούν, της σήμανσης και της επανατοποθέτησης τους στο αρχικό περιβάλλον (για όσες περιπτώσεις αυτό αποτελεί τη μοναδική τελική δυνατότητα), σε φορέα ιδιωτών κτηνιάτρων με τον οποίο θα συναφθεί ανάλογη σύμβαση.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου θεωρεί ότι το θέμα των αδέσποτων ζώων είναι πολυεπίπεδο.  Είναι πρόβλημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς τα αδέσποτα ζώα αποτελούν εστίες παρασιτικών και λοιμωδών νοσημάτων, πρόβλημα πολιτισμικό αφού είναι θέμα παιδείας και ηθικής η αντιμετώπιση κάθε ζωντανού οργανισμού. Τέλος, είναι πρόβλημα κοινωνικό, με αντίκτυπο στην εικόνα του τόπου μας και αρνητική επίδραση στον νευραλγικό τομέα του τουρισμού και για το λόγο αυτό η λύση είναι συνδυασμός δράσεων.

Με τη συγκεκριμένη δράση επιτυγχάνεται η κτηνιατρική εξέταση, σήμανση, καταγραφή και συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις (εμβολιασμός, στείρωση, αποπαρασιτισμός, θεραπευτική αγωγή). Τα αδέσποτα ζώα φιλοξενούνται προσωρινά και μέχρι την αποθεραπεία τους σε καταφύγια/κτηνιατρεία, ενώ στη συνέχεια και εφ’ όσον δεν υιοθετηθούν, επατοποθετούνται στο φυσικό τους περιβάλλον.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου