main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας του Αποσελέμη»

 

Χερσόνησος, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας του Αποσελέμη», στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

 


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του Τμήματος Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενέκρινε την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «Δράσεις Ενημέρωσης και Προστασίας της Βιοποικιλότητας του Αποσελέμη», στα πλαίσια του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 37.249,32 €.

 

Η εκβολή του Αποσελέμη, είναι χαρακτηρισμένη περιοχή ως υγρότοπος και βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας.  Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα ταξινόμησης τύπων υγροτόπων του γραφείου RAMSAR, η περιοχή χαρακτηρίζεται ως  "Εκβολή - Παράκτιο μονίμως κατακλυζόμενο έλος αλμυρού - υφάλμυρου νερού".  Η εκβολή του Αποσελέμη δέχεται περιβαλλοντικές πιέσεις από ανθρωπογενείς παράγοντες και κυρίως λόγω της καταπάτησης του από μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία εισέρχονται από πίστα motocross όπου διενεργούνται αγώνες μοτοσυκλέτας εκτός δρόμου.   Σύμφωνα με το νόμο για τη βιοποικιλότητα Ν. 3937/2011, άρθρο 13, παρ. 4α, δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις.

 

Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου έχει στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του ευρέος κοινού για την ανάγκη προστασίας της εκβολής του Αποσελέμη καθώς και την αποτροπή των εισερχομένων μηχανοκίνητων οχημάτων στην περιοχή προστασίας και με δικά του μέσα να βοηθήσει στην αποκατάσταση της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό ο Δήμος ανταποκρίθηκε στην εκτέλεση εργασιών και συγκεκριμένα στην τοποθέτηση μεγάλων λίθων προς παρεμπόδιση της εισόδου στο χώρο, ενώ πρόκειται να ολοκληρώσει και τις υπόλοιπες χωματουργικές εργασίες που ζητούνται στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

 

Όμως, προκειμένου να ανταποκριθεί και στη δέσμευση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων, υπέβαλλε την πρόταση του τίτλου προς χρηματοδότηση από το ΕΠ Κρήτης & Νήσων.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο ποταμός Αποσελέμης και ο Υγρότοπος του ποταμού των Μαλίων έχουν καταγραφεί από το Εθνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων. Είναι ζωτικοί φυσικοί πόροι για την περιοχή του Δήμου, όχι μόνο από οικολογική άποψη, αλλά και από οικονομική, τουριστική και πολιτιστική. Η προστασία τους επομένως, πρέπει να αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου.

Με την παρούσα πρόταση, επιχειρείται η σύνδεση της περιοχής του Αποσελέμη με την εγκεκριμένη πρόταση "Ανάδειξη, Διατήρηση και Προστασία Βιοποικιλότητας του Υγροτόπου Μαλίων" σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Χερσονήσου που έχει σαν στόχο την προστασία των Υγροτόπων του.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου