main img main img main img main img main img main img main img main img

Διενέργεια διαγωνισμού για το έργο: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη»

 

 

Χερσόνησος, 11 Ιανουαρίου  2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαγωνισμού μέσω ανοικτής δημοπρασίας για το έργο: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη»

Διενεργήθηκε την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013 στα γραφεία της Δ6 Διεύθυνσης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ο διαγωνισμός, μέσω ανοικτής δημοπρασίας, για το έργο: «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη – Εργασίες παρακολούθησης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη», προϋπολογισμού 5.227.500 € (συμπ. ΦΠΑ).

 

Μέλος της Επιτροπής ήταν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης . Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εργοληπτικές εταιρείες, η εταιρεία ΑΚΤΩΡ και η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ. Μειοδότης ανεδείχθη με ποσοστό έκπτωσης 15% η εταιρεία ΑΚΤΩΡ και με συνολικό ποσό ολοκλήρωσης του έργου 3.657.500 €.

 

Μετά την έγκριση της ανάθεσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων,  θα ξεκινήσει η εκτέλεσή του, η οποία σύμφωνα με τη διακήρυξη έχει συμβατική προθεσμία εκτέλεσης 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αυτής σχετίζεται με όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τη συστηματική παρακολούθηση και τον έλεγχο της συμπεριφοράς του Φράγματος Αποσελέμη κατά το στάδιο της πρώτης πλήρωσης του ταμιευτήρα, όπως επιβάλλεται από τα διεθνή και τα εγχώρια πρότυπα και την εμπειρία. Οι εργασίες αυτές που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης θα εκτελούνται από τον ανάδοχο με ιδιαίτερη προσοχή, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η ασφαλής και η επιτυχής πρώτη πλήρωση του ταμιευτήρα.

 

 Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Είναι αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη εργολαβία ανατίθεται προκειμένου πέραν της παρακολούθησης κατά την πλήρωση του ταμιευτήρα, εάν προκύψουν έκτακτα περιστατικά, επί τόπου του έργου, να υπάρχει υποδομή, να υπάρχει μηχανισμός και συνεργεία προκειμένου να παρέμβουν στο έργο και να αποκαταστήσουν.

Μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα θα μπορεί να λειτουργήσει το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα να μεταφέρει το ανεπεξέργαστο νερό από τον ταμιευτήρα στα διυλιστήρια για επεξεργασία και στη συνέχεια για να οδηγηθεί προς Άγιο Νικόλαο, και προς Ηράκλειο. Η παραλιακή ζώνη του Δήμου Χερσονήσου θα υδροδοτηθεί απότ παραπάνω σύστημα.

Εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμβάλλει στη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ύδρευσης των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.» 

copyright © Δήμος Χερσονήσου