main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Χερσόνησος, 20 Σεπτεμβρίου 2012

 

ΘΕΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

 

Μια σημαντική ευκαιρία άτυπης μάθησης αξιοποίησε ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Youth in Action, με σκοπό την επιπλέον κατάρτιση των νέων, την προώθηση των διακρατικών συνεργασιών της νεολαίας του Δήμου και την ανάδειξη καλών πρακτικών του, όπως είναι η «Χάρτα Εθελοντισμού του Δήμου Χερσονήσου».

 

Στο επίκεντρο του διακρατικού σχεδίου κατάρτισης που υλοποιήθηκε στον Αγρό της  Κύπρου από τις  5 Σεπτεμβρίου έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2012 βρέθηκε η θεματική του Εθελοντισμού ως πλατφόρμα ανάπτυξης της αλληλεγγύης, της από-περιθωριωποίησης και της δημιουργικότητας των νέων, ενώ, συμμετείχαν σε αυτό, συνολικά 26 άτομα από τις χώρες: Αλβανία, Αρμενία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Ουγγαρία, Π.Γ.Δ.Μ, Ρουμανία και Σερβία.

 

Κατά την διάρκεια της διεξαγωγής του προγράμματος ανταλλαγής, οι αποστολές των χωρών, επισκέφθηκαν το Γραφείο  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Λευκωσία, Μουσεία της Κύπρου καθώς και τις πόλεις της Λάρνακας και της Λεμεσού. Ο Δήμος Χερσονήσου ως εθνικός εταίρος παρουσίασε την «Χάρτα του Εθελοντισμού του Δήμου Χερσονήσου» που άλλωστε έχει αναδειχθεί σε «Καλή Πρακτική Δήμων της Ελλάδας» ενώ είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει στοιχεία πολιτισμού και παράδοσης κατά τη διαπολιτισμική βραδιά που οργανώθηκε με τη συμμετοχή όλων των χωρών, γι’ αυτό το σκοπό.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου είπε: συνεχίζουμε να επενδύουμε στον τομέα της νεολαίας με σταθερές κινήσεις προκειμένου, μαζί με τους νέους, να δημιουργήσουμε δομές που να επιτρέπουν την έκφραση, τη δημιουργικότητα, την δραστηριοποίηση τους αλλά και την προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας τους.

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου