main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Γούρνες, 1η  Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου διαπιστώνοντας την πλήρη αδυναμία των υπηρεσιών του Δήμου να εισπράξουν τα δημοτικά τέλη και τις οφειλές παρελθόντων ετών από τους φορολογούμενους, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης και προκειμένου να διασφαλίσει τις λειτουργίες του Δήμου και να ανακουφίσει τους επιχειρηματίες της περιοχής, με ομόφωνη απόφασή του ζητά από τους αρμόδιους  Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση για τη διευκόλυνση των οφειλετών.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου τις επόμενες ημέρες θα αποστείλει σχετική επιστολή στην Κυβέρνηση με το παρακάτω περιεχόμενο:

 

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, βασικό κομμάτι της διοικητικής δομής της χώρας μας που βρίσκεται πιο κοντά στον πολίτη και την κοινωνία, βιώνει μαζί με τους πολίτες την πρωτοφανή οικονομική κρίση στην πατρίδα μας και, μέχρι σήμερα, έχει συνεισφέρει τα μέγιστα για την αναγκαία δημοσιονομική της εξυγίανση (Μείωση πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 60% την τελευταία τριετία).

Στην κρίσιμη αυτή περίοδο, που δοκιμάζονται οι αντοχές και η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας, οι Δήμοι καλούνται να σηκώσουν το βάρος της κοινωνικής πολιτικής και, με το εκτεταμένο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν αναπτύξει, να στηρίξουν όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα τους ανέργους και τους οικονομικά ασθενέστερους.

Αποστολή της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης είναι ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών και η προστασία των πολιτών. Με τις περικοπές των τακτικών πόρων της Αυτοδιοίκησης, οι δήμοι δεν μπορούν πλέον να καλύψουν ούτε καν τις ανελαστικές τους δαπάνες (μισθοδοσία. λειτουργικά) και οι κοινωνικές δομές, όπως, οι παιδικοί και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», απειλούνται και κινδυνεύουν να κλείσουν. 

 

Εξ αιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης πάρα πολλοί δημότες μας έχουν περιέλθει σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση και εκ του λόγου αυτού αδυνατούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους από οφειλές προς το Δήμο μας.

Ως αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δήμο αυξάνεται συνεχώς.

Η Οικονομική Υπηρεσία εξ αιτίας της αδυναμίας των δημοτών δεν μπορεί να τους χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας για τις κάθε είδους οφειλές τους, που προβλέπεται από το άρθρο 285 του ΔΚΚ και οι δημότες μας με τη σειρά τους δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σειρά πράξεων στις καθημερινές τους οικονομικές συναλλαγές.

Διαπιστώνεται έλλειψη ευνοϊκής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών των ιδιωτών προς τους δήμους, σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση καθηλώνει την ικανότητα αποπληρωμής χρεών από κάθε δημότη. 

 

Η τελευταία αντίστοιχη ρύθμιση εξέπνευσε τον περασμένο Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διευκόλυνση των οφειλετών στην αποπληρωμή του χρέους τους, μειώνοντας τα έσοδα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Με μια σχετική απόφαση ρύθμισης μεγάλος αριθμός τοπικών οφειλετών θα μπορέσει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το δήμο, ενώ ταυτόχρονα οι δήμος θα προσποριστεί έσοδα, που διαφορετικά δεν θα υπήρχε η πρακτική ευχέρεια της είσπραξης τους. 

Προκειμένου να αντιμετωπισθεί το μείζον αυτό πρόβλημα προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα έκδοσης μιας ευεργετικής ρύθμισης, που θα περιλαμβάνει την απαλλαγή του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των προστίμων και των προσαυξήσεων, καθώς και την τροποποίηση των μεγίστων ορίων των βασικών οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση περισσότεροι οφειλέτες.

Θεωρούμε ότι μια τέτοια καινούργια ρύθμιση θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για ακόμα περισσότερους δημότες μας να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, και θα έδινε στο Δήμο μας μια επιπλέον δυνατότητα να αυξήσει τα έσοδά του, κάτι που έχουν μεγάλη ανάγκη στην οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα.   

Χωρίς ειδική ρύθμιση, αφενός δεν ενεργοποιούνται οικονομικά οι οφειλέτες και αφετέρου δεν ενισχύονται τα ταμεία των Δήμων και συνεπακόλουθα οι τοπικές οικονομίες. Μια τέτοια ρύθμιση θα διευκόλυνε και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να παραμείνουν βιώσιμες, οι οποίες έχουν περιέλθει σε δεινή κατάσταση.

 

Μια ευεργετική ρύθμιση θα μπορούσε να είναι ως κάτωθι:

 

Με αίτηση των ενδιαφερομένων να μπορούν να ρυθμίζονται οφειλές

  1. από όλα ανεξαιρέτως τα δημοτικά τέλη (συμπεριλαμβανομένων των τελών ύδρευσης, άρδευσης και διαφήμισης), φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, βεβαιωμένες ή μη στο δημοτικό ταμείο, χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με μόνη εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών
  2. Πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), που αφορούν άσκηση   υπαίθριου εμπορίου  καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί να μπορούν να ρυθμιστούν χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
  3. Επιπροσθέτως, φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμου και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, να μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων, υποβάλλοντας δήλωση παραίτησης από τα ένδικα μέσα.
  4. Το οφειλόμενο ποσό των  ανωτέρω οφειλών να καταβάλλεται σε 24 μηνιαίες δόσεις.
  5. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου