main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με τον Πρόεδρο και τα στελέχη του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012 συνάντηση στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες  με τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΚΤΕΛ Α.Κ. Η συνάντηση αυτή έγινε μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου Χερσονήσου με αντικείμενο τις μεταφορές των μαθητών και συγκεκριμένα την υπογραφή σύμβασης με το Δήμο Χερσονήσου και την ανάληψη των υπηρεσιών μεταφοράς των παιδιών του Δήμου.

 

Από τη συζήτηση προέκυψε η διάθεση  συνεργασίας του ΚΤΕΛ με τους Δήμους, αλλά οι πολλές εκκρεμότητες που μέχρι σήμερα υφίστανται και δεν έχουν αντιμετωπιστεί από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν τους επιτρέπουν να συμπράξουν και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση. Επειδή ο υπολειπόμενος χρόνος, μέχρι τέλους Φεβρουαρίου, που έχει τεθεί ως καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων είναι ελάχιστος, ως μοναδική λύση για το σχετικό πρόβλημα πλέον διαφαίνεται η παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων μέχρι τέλους της διανυόμενης σχολικής χρονιάς.

 

Παράλληλα ο Δήμαρχος Χερσονήσου δεσμεύτηκε να μεταφέρει και να συζητήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης στην Επιτροπή Θεσμών της ΚΕΔΕ στην οποία συμμετέχει, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που δημιουργούν δυσχέρειες και να λυθεί οριστικά το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που αφορά τις οικογένειες και τους μαθητές.

copyright © Δήμος Χερσονήσου