main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρώτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου

Χερσόνησος, 16 Μαρτίου 2012

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρώτη Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Χερσονήσου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 16 Μαρτίου 2012 παρουσία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη, η πρώτη επίσημη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, η οποία συγκροτήθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα «Καλλικράτης» και με την απόφαση υπ’ αριθ. 536/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου. Στόχος της Επιτροπής είναι η προώθηση της τουριστικής προβολής του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και αποτελεί τον κατ’ εξοχήν σύμβουλο του Δήμου για τον Τουρισμό.

Ο Δήμαρχος, αφού καλωσόρισε τα μέλη, τόνισε τη σημασία της λειτουργίας της επιτροπής αυτής, η οποία θα ασχολείται επί της ουσίας με τα θέματα του τουρισμού και θα προωθεί ιδέες, προτάσεις και λύσεις στο Δήμο για τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για την ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου με τίτλο «Η πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων και ζήτησε τη συμμετοχή και τη συνδρομή τους για την επιτυχία της.

 

Η Επιτροπή είναι δεκατριαμελής και συγκροτείται από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννης Ζαχαριουδάκης

Πρόεδρος,  Δημοτικός Σύμβουλος

2. Μανόλης Πλευράκης

Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος

3. Ασσαριώτη Ειρήνη-Μαρία

Μέλος, Δημοτικός Σύμβουλος

4. Ανδρέας Μεταξάς

Μέλος, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου

5. Παντελής Σαπουνάκης

Μέλος, Ξενοδόχος

6. Μαρίτα Καράτζη

Μέλος, Ξενοδόχος

7. Νίκος Δανδαρής

Μέλος, Διευθυντής Ξενοδοχείου

8. Εμμανουήλ Ζερβάκης

Μέλος, Πρόεδρος Α.Σ.Τ.Α. (Ανοικτή Σύμπραξη Τουριστικής Ανάπτυξης), Αντιπρόεδρος «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

9. Ευάγγελος Περάκης

Μέλος, Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου

10. Γεώργιος Φρουδαράκης

Μέλος, Διευθυντής Ξενοδοχείου

11. Νικηφόρος Λαμπρινός

Μέλος, Ξενοδόχος

12. Αντώνης Ζαχαριουδάκης

Μέλος, Τουριστικός Πράκτορας

13. Εμμανουήλ Κτιστάκης

Μέλος, Εστιάτορας

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου