main img main img main img main img main img main img main img main img

Προβολή του Δήμου Χερσονήσου στο σερβικό περιοδικό TRAVEL MAGAZINE

Μετά τη συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στην έκθεση του Βελιγραδίου, η προβολή στο περιοδικό TRAVEL MAGAZINE της Σερβίας, στην έκδοση Ιουνίου του 2015.

copyright © Δήμος Χερσονήσου