main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου στην Αθήνα για σημαντικές συναντήσεις που αφορούν το Δήμο Χερσονήσου

Στην Αθήνα θα βρίσκεται, σήμερα και αύριο (9 & 10/01/2012), ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης  για τη διεκπεραίωση σοβαρών υπηρεσιακών θεμάτων και την επίλυση κρίσιμων τοπικών προβλημάτων, και συγκεκριμένα:

 

1)      Σήμερα 09/01/2012 θα συμμετάσχει σε σύσκεψη στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Ιωάννη Οικονομίδη, με αντικείμενο συζήτησης την «Ύδρευση ευρύτερη περιοχής Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη». Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρόσφατης ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα ζητήσει:

 

  • την αντιμετώπιση των άμεσων κοινωνικών θεμάτων που έχουν προκύψει, με κυρίαρχο πρόβλημα τη μετεγκατάσταση του οικισμού Σφενδυλίου
  • την επίλυση των όποιων αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση του έργου
  • την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων, που δημιουργούνται στο Δήμο μας από την εκτέλεση, αυτού του μεγάλου έργου υποδομής
  • τη σύσταση του Ενιαίου φορέα διαχείρισης και λειτουργίας του έργου και
  • την εκπόνηση τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος (ΤΑΠ) στην περιοχή της Λαγκάδας και την κατασκευή συγκεκριμένων έργων  (νέα χάραξη ή βελτίωση της διατομής του επαρχιακού δρόμου Ποταμιές-Αβδού, κατασκευή δικτύου υδροδότησης οικισμού Ποταμιών, παραλίμνιος δρόμος, χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός περιοχής, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδων επεξεργασίας λυμάτων κ.ά.

 

2)      Αύριο 10/01/2012, θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννη Καραβοκύρη, προκειμένου να επισπευσθεί και να ολοκληρωθεί ο προσυμβατικός έλεγχος, από το αρμόδιο κλιμάκιο του δικαστηρίου, της σύμβασης για την ανάθεση της καθαριότητας και της αποκομιδής των απορριμμάτων σε τρίτο (ανάδοχο). Η εν λόγω σύμβαση πρόκειται να ξεκινήσει από 1/3/2012 μέχρι 31/12/2014.

copyright © Δήμος Χερσονήσου