main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Προστασία της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Χερσονήσου»

Στην έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.) προχωρεί ο Δήμος Χερσονήσου για την υλοποίηση της μελέτης πλήρους τεχνικής μελέτης «Στρατηγικός Σχεδιασμός  και  Προστασία της Παράκτιας Ζώνης του Δήμου Χερσονήσου».


Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 25.000 € και θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει με ίδιους πόρους του Δήμου Χερσονήσου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η παράκτια ζώνη του Δήμου Χερσονήσου Κρήτης παρουσιάζει ποικιλία παράκτιων γεωμορφών αλλά συγχρόνως και σοβαρά προβλήματα, που έχουν προκύψει μάλλον από την ανυπαρξία σχεδίων χωροθέτησης των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Το παράκτιο οικοσύστημα του Δήμου είναι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου μας και πρέπει να προστατευθεί με κάθε τρόπο. Η μελέτη που θα εκπονηθεί με την επιστημονική εποπτεία του Προέδρου του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ. και καθηγητή κ. Κ. Συνολάκη θα ασχοληθεί:


  1. με τη μελέτη του χερσαίου τμήματος της παράκτιας ζώνης
  2. με τη μελέτη της δυναμικής της θάλασσας στην ακτή
  3. με την αποτύπωση των ακτών και των μορφολογικών χαρακτηριστικών της, αλλά και της δυναμικής τους
  4. με την αποτύπωση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στις ακτές
  5. με την ανάδειξη των παράκτιων οικοσυστημάτων με σημαντικό ενδιαφέρον
  6. με την ανάδειξη στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην παράκτια ζώνη

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου