main img main img main img main img main img main img main img main img

Συνάντηση Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου με Πολιτιστικούς – Περιβαλλοντικούς – Κοινωνικούς Συλλόγους & Σωματεία Γυναικών

 

Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου εκπροσώπους των κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών συλλόγων και σωματείων γυναικών, που εδρεύουν στο Δήμο Χερσονήσου, πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με μεγάλη επιτυχία, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λιμένος  Χερσονήσου του Δήμου Χερσονήσου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των συλλόγων και των σωματείων μέσα από τη λειτουργία του ΟΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ του Δήμου Χερσονήσου.

Το ΟΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ του Δήμου Χερσονήσου θα λειτουργήσει ως πλαίσιο συνεργασίας μέσα από το οποίο θα είναι δυνατή η υλοποίηση δράσεων με μεγάλη δυναμική, προοπτική και ωφέλεια για την κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε η δυνατότητα να συνομιλήσουν μεταξύ τους οι εκπρόσωποι των σωματείων και να αλληλοενημερωθούν για τις δραστηριότητες που οργανώνουν, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και για τις δυνατότητες συνεργασίας και προώθησης πολλών και σημαντικών ζητημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την ανάπτυξη και την προώθηση δράσεων εθελοντισμού ενώ παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα δράσεων που έχουν υλοποιηθεί.

Τονίστηκε η σημασία συμμετοχής των νέων στη λήψη αποφάσεων των οποίων η παρουσία ενισχύεται στα πλαίσια Ειδικού Σχεδίου Δράσης που έχει εγκριθεί και έχει ξεκινήσει να υλοποιείται.

Ο Δήμαρχος τόνισε τα εξής:

«Για τη Δημοτική αρχή, ο κάθε σύλλογος, το κάθε σωματείο, αποτελεί σημαντικό συνομιλητή για τις τοπικές υποθέσεις.

Αναγνωρίζουμε τη δυνατότητα που παρέχει η λειτουργία τέτοιων φορέων, σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα στους νέους, να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην τοπική κοινωνία και στην ανάπτυξη της.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι μέσα από τη δράση του κάθε συλλόγου, του κάθε σωματείου, ενθαρρύνεται η δημιουργικότητα, ο εθελοντισμός και η ανάπτυξη της συνυπευθυνότητας των μελών του και κυρίως, ενισχύεται η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός.

Ο νέος Δήμος Χερσονήσου διαθέτει μοναδικό πλούτο και ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν και να δώσουν προοπτική.

Το όραμα μας είναι να αναδειχθεί ο Δήμος σε οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό πόλο ανάπτυξης.

Θεωρούμε ότι, στα πλαίσια του νέου Δήμου Χερσονήσου, είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο και σίγουρα εφικτό, οι Σύλλογοι και τα σωματεία να συνομιλήσουν, να συνεργαστούν, να σχεδιάσουν μαζί και να υλοποιήσουν πρωτοβουλίες με μεγαλύτερη δυναμική.

Πιστεύουμε ότι οι Σύλλογοι και τα σωματεία μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά ώστε να εμπεδωθεί ουσιαστικά η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, αναδεικνύοντας την αξία του κάθε τοπικού και ιδιαίτερου στοιχείου αλλά και το ενιαίο στη μεγάλη ενότητα που λέγεται Δήμος Χερσονήσου.»copyright © Δήμος Χερσονήσου