main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάδειξη Καλής Πρακτικής του Συστήματος «Pay As You Throw» (Πληρώνω Όσο Πετάω) σε ξενοδοχειακές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου

 

 

Χερσόνησος, 23 Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ανάδειξη Καλής Πρακτικής του Συστήματος «Pay As You Throw» (Πληρώνω Όσο Πετάω) σε ξενοδοχειακές μονάδες του Δήμου Χερσονήσου


Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης», ύστερα από αυστηρή και εξαντλητική αξιολόγηση, βάσει των προτύπων που τηρεί, ενέκρινε και ανέδειξε ως Καλή Πρακτική (Νο 67) το Σύστημα «Pay As You Throw» (Πληρώνω Όσο Πετάω) σε ξενοδοχειακές μονάδες, που υλοποιεί ο Δήμος Χερσονήσου από το 2013.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η ανάδειξη του Δήμου μας, ως πρότυπου φορέα ολικής διαχείρισης και αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων. Το πρόγραμμα «Pay As You Throw» συμβάλλει στη μείωση των απορριμμάτων και μπορεί να οδηγήσει στον εξορθολογισμό των Δημοτικών Τελών.»

copyright © Δήμος Χερσονήσου