main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας

Ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων) του νέου Δήμου Χερσονήσου

Σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση σε ιδιώτη εργολάβο των υπηρεσιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων) θα προχωρήσει ο Δήμος Χερσονήσου, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (479/2011).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την 1.3.2012 έως και 31.12.2014,  ενώ για το έργο εγκρίθηκε συνολικός προϋπολογισμός ύψους 9.916.656,66 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τα τρία έτη.

Ο  Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε:

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατεξοχήν τουριστικός Δήμος και διεθνής τουριστικός προορισμός (αντιπροσωπεύει το 70% του τουριστικού δυναμικού του νομού Ηρακλείου), που εκτείνεται σε ένα παραλιακό μέτωπο 40 περίπου χιλιομέτρων. Κατά τους θερινούς μήνες συγκεντρώνει συνολικά μέχρι και 150.000 πληθυσμό (κάτοικοι, επισκέπτες, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες), αντιμετωπίζοντας αναπόφευκτα μεγάλες ανάγκες στήριξης των υπηρεσιών καθαριότητας, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, αναδεικνύοντας την παραπάνω υπηρεσία σαν πρώτης προτεραιότητας και βασική προϋπόθεση για την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό, καθώς και στο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών (διαβίωσης)  και πολιτισμού των κατοίκων του.

Το  Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αποφάσισε ότι ο Δήμος Χερσονήσου αδυνατεί με τον υπάρχοντα μηχανολογικό εξοπλισμό (απορριμματοφόρα, σάρωθρα, κάδους απορριμμάτων) και το υπηρετούν προσωπικό καθαριότητας  να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες καθαριότητος με ίδια μέσα και για το λόγο αυτό αποφάσισε τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών.

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου