main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χερσόνησος, 19 Ιουλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Παράδοση Κάδων Κομποστοποίησης σε Δημότες Χερσονήσου


Στις Γούρνες και συγκεκριμένα στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, παρουσία του Δημάρχου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη διανεμήθηκαν δωρεάν, οι πρώτοι 130 κάδοι κομποστοποίησης σε δημότες, που δήλωσαν συμμετοχή για το πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης. Η δράση που γίνεται σε συνεργασία με το Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε σχέση με τη Διαλογή στην Πηγή και την Κομποστοποίηση.

 

Η οικιακή κομποστοποίηση είναι η μικρής κλίμακας κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους πολίτες στα σπίτια τους, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται οι ίδιοι μέρος των αποβλήτων που παράγουν.


Κατά την κομποστοποίηση το οργανικό απόβλητο μετατρέπεται σε υψηλής ποιότητας εδαφοβελτιωτικό και λίπασμα (κομπόστ), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κήπους, γλάστρες κτλ. Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης, σχετίζεται με το γεγονός ότι το οργανικό κλάσμα των απορριμμάτων διαλέγεται στην πηγή, δηλαδή στο νοικοκυριό όπου παράγεται.

 

Η διαλογή στην πηγή έχει ως αποτέλεσμα αφενός τη συγκέντρωση καλής ποιότητας οργανικού υλικού για κομποστοποίηση, και αφετέρου τη σημαντική μείωση του οργανικού κλάσματος που καταλήγει στο ΧΥΤΑ, με συνέπεια τη μείωση του παραγομένου μεθανίου από τον ΧΥΤΑ καθώς και του όγκου και του ρυπαντικού φορτίου των στραγγισμάτων.

 

Το κομπόστ αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κήπο ή σε γλάστρες, είναι βιολογικό προϊόν και ασφαλές για την καλλιέργεια όλων των φυτών (κηπευτικών και καλλωπιστικών). Θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του εδάφους, και θα συντελέσει στην παραγωγή καλύτερης ποιότητας φυτών αλλά και στη μείωση του απαιτούμενου νερού για άρδευση. Έτσι  επιτυγχάνεται σημαντική μείωση στα έξοδα ποτίσματος του κήπου και παράλληλα θα εξοικονομείται νερό, το οποίο ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι σε έλλειψη.

 

Η κομποστοποίηση, έστω και σε μικρή κλίμακα (οικιακή κομποστοποίηση), έχει σημαντικά οφέλη τόσο στην οικιακή οικονομία (μείωση στα έξοδα κατανάλωσης νερού και αγοράς εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων), όσο και στο περιβάλλον (μείωση της ρύπανσης που προκαλείται στους ΧΥΤΑ από τα οργανικά απόβλητα, εξοικονόμηση νερού, βελτίωση της ποιότητας του εδάφους).

 

Η οικιακή κομποστοποίηση αποτελεί μια απλή, εύκολα εφαρμόσιμη και οικονομική λύση για τη διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων κήπων και νοικοκυριών από τους δημότες μας.

 

Σε αρχικό στάδιο μοιράζονται δωρεάν 130 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά για όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου και επιπλέον παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για την ορθότερη λειτουργία του κάδου και χρήση του κομπόστ από ειδική ομάδα του.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Ο Δήμος Χερσονήσου με τις υπηρεσίες του και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε (Φο.Δ.Σ.Α), υλοποιούν σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά ως τέτοιες δράσεις, αναφέρονται: το -Pay As You Throw- πληρώνω όσο πετώ, σταθμοί πράσινων σημείων (Green Points) ανακύκλωσης & διαλογής υλικών. Κυρίως, όμως, ο Δήμος Χερσονήσου έχει συντάξει και ωριμάσει πλήρη τεχνική μελέτη για την εγκατάσταση & λειτουργία Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης Αποβλήτων και Μονάδα Οργανικού Κλάσματος. Η μελέτη αυτή είναι έτοιμη να κατατεθεί για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ Κρήτης και αφού εκδοθεί η σχετική πρόσκληση από τη Διαχειριστική Αρχή».

 

 


 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου