main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημοπράτηση έργου ηλεκτροφωτισμού από παραλία "Σταυρωμένου" έως την πεζογέφυρα Γουρνών

Δημοπρατήθηκε χθες με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό το έργο: «Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως πεζογέφυρα Γουρνών» με προϋπολογισμό: 648.000,00 ευρώ και xρηματοδότηση από ίδια έσοδα του Δήμου Χεροσνήσου.

Η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται να γίνει στις αρχές του καλοκαιριού και η έναρξη των εργασιών με το τέλος της τουριστικής περιόδου, το φθινόπωρο. Η διάρκεια κατασκευής του έργου θα είναι οκτώ (8) μήνες. 

Ο Δήμος Χερσονήσου με το έργο «Συμπλήρωση και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από παραλία "Σταυρωμένου" έως πεζογέφυρα Γουρνών» πρόκειται να προχωρήσει στην συμπλήρωση και αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών που βρίσκονται τοποθετημένα σε τμήμα της Π.Ε.Ο. 90 (Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου) εντός των ορίων των οικισμών Βαθειανού Κάμπου, Κοκκίνη Χάνι και Γουρνών της Δημοτικής Ενότητας Γουβών. Επιπλέον, πρόκειται να κατασκευαστεί και νέο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού σε μήκος περίπου 600 μέτρων για την συμπλήρωση φωτιστικών, ώστε να ηλεκτροφωτιστούν συνολικά 3.300 μέτρα, δηλαδή το σύνολο της διαδρομής της Π.Ε.Ο. 90 (Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου) εντός των ορίων των παραπάνω οικισμών.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου