main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή Ευρωπαϊκής Χάρτας Ισότητας των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες από τον Δήμαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη

 

 

Την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες, υπέγραψε χθες (7/11/2011) ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης στην Αθήνα, στα πλαίσια του συνεδρίου "Η πόλη της Ισότητας" που οργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας και το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου.

 

Εκτός του Δημάρχου συμμετείχαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου: Μαρία Ψοφογιαννάκη Λουράκη, Ιωάννα Ζερβάκη και Ειρήνη Ασσαριώτη, καθώς και υπηρεσιακό στέλεχος προκειμένου να ενημερωθούν για τα θέματα ισότητας όπως αυτά εξελίσσονται σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στην παραπάνω σπουδαία ενέργεια αναγνωρίζοντας την αξία και την ισότιμη συνεισφορά των δύο φύλων στην συνοχή και στην ανάπτυξη που οδηγούν τις κοινωνίες στην ευημερία.

 

Εξάλλου, ο Δήμος Χερσονήσου έχει έως σήμερα επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία και σημαντική δράση σε θέματα trafficking και για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας σε συνεργασίας με τοπικούς φορείς όπως το Σύλλογο Βριτομάρτης αλλά και τον Ξενώνα για την κακοποιημένη γυναίκα καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο δια μέσω της υλοποίησης των προγραμμάτων “SPIRE” και “LEND@HAND”.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου δήλωσε: Η ισότητα των δύο φύλων, σαφώς,  αποτελεί κεκτημένο για τις κοινωνίες και όχι μόνο για τις γυναίκες. Αυτό το κεκτημένο αξιοποιούμε σήμερα ακόμα περισσότερο και προγραμματίζουμε δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση στα πλαίσια του Ειδικού Τοπικού Σχεδίου του Δήμου Χερσονήσου για την ισότητα των δύο φύλων που συνδέεται τόσο με το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, όσο και με τη δράση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Χερσονήσου και παράλληλα με τη δράση κοινωνικών συλλογικοτήτων. Στην πολυπολιτισμική κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ενεργές και κατέχουν σημαντικές θέσεις και ρόλους και στον δημόσιο βίο. Είναι παράλληλα επιτυχημένες επιχειρηματίες και διακρίνονται γενικά σε όλα τα πεδία. Σκοπός μας είναι, με την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των δύο φύλων στις τοπικές κοινωνίες, να στηρίξουμε ευρωπαϊκές εκστρατείες, να δικτυωθούμε σε μεγαλύτερο βαθμό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας - τον κοινό σχεδιασμό και δράση, να συμμετέχουμε στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο με σκοπό την κατανόηση, τη συνοχή και την ανάπτυξη.

copyright © Δήμος Χερσονήσου