main img main img main img main img main img main img main img main img

1η Συνεδρίαση ΔΣ Χερσονήσου - Εκλογή Προεδρείου

Σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε χθες,  Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, η προβλεπόμενη από το νόμο εκλογή με μυστική ψηφοφορία των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης και των αντιπρόσωπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.).

Στη συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου, προήδρευσε ο κ. Σπύρος Κατσαμποξάκης, ως ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της πλειοψηφίας που εκλέχτηκε με τις περισσότερες ψήφους.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο κ. Γιάννης Χρηστάκης (με ψήφους 28 από τους 32). Αντιπρόεδρος εκλέχθηκε ο κ. Γιώργος Χειρακάκης και Γραμματέας ο κ. Γεώργιος Παπουτσάκης. Ακολούθησε η διαδικασία για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις οποίες πρόεδροι ορίζονται αντίστοιχα οι κκ. Εμμανουήλ Πλευράκης και Εμμανουήλ Πετράκης.

 

Για την Οικονομική Επιτροπή, από την πλειοψηφία εκλέχθηκαν πέντε (5) τακτικά μέλη:

1) Αντώνιος Βασιλείου

2) Νικόλαος Σταυρουλάκης

3) Σπύρος Κατσάμποξάκης

4) Βαρδής Φραγκιαδάκης

5) Κωνσταντίνος Παρλαμάς

Από τη μειοψηφία εκλέχθηκαν τρία (3) τακτικά μέλη:

1) Γεώργιος Παρθενιώτης

2) Κωνσταντίνος Φιλιππάκης

3) Ιωάννης Σέγκος

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχθηκαν οι:

1) Ιωάννης Ζαχαριουδάκης

2) Αντώνης Μπιτζαράκης

3) Γεώργιος Παπουτσάκης

4) Απόστολος Λουλουδάκης

5) Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

 

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εκλέχθηκαν πέντε (5) τακτικά μέλη από την παράταξη της πλειοψηφίας:

1) Νικόλαος Αργυράκης

2) Αθανάσιος Καλαϊτζάκης

3) Ευθύμιος Μουντράκης

4) Αντώνιος Ασπετάκης

5) Γεώργιος Μεραμβελιωτάκης

Από την μειοψηφία εκλέχθηκαν τρία (3) τακτικά μέλη:

1) Γεώργιος Χαλκιαδάκης

2) Ιωάννης Ζαχαριουδάκης

3) Δημήτριος Μπάτσης

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν:

1) Κωνσταντίνος Φιλιππάκης

2) Νικόλαος Σταυρουλάκης

3) Αντώνιος Βασιλείου

4) Γεώργιος Παρθενιώτης

5) Εμμανουήλ Κουλούρας

 

Ως εκπροσώπους του Δήμου Χερσονήσου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης (Π.Ε.Δ.), το σώμα εξέλεξε τέσσερα (4) μέλη. Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος, κ. Γιάννης Μαστοράκης συμμετέχει αυτοδίκαια στην Π.Ε.Δ.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας:

1) Σπύρος Κατσαμποξάκης

2) Απόστολος Λουλουδάκης

Από την μειοψηφία:

1) Ιωάννης Σέγκος

2) Κωνσταντίνος Ζαχαριουδάκης

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου