main img main img main img main img main img main img main img main img

Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Χερσονήσου για το οικονομικό έτος 2014

Χερσόνησος, 10 Ιανουαρίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Γεωργίου Δεικτάκη εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της η αριθ. 493/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, η οποία αναφέρεται στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2014.

 

Τονίζεται, ιδιαίτερα ότι ο Δήμος Χερσονήσου πρώτος κατέθεσε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης το σχέδιο του Προϋπολογισμού, αφού προηγούμενως διεξήλθε όλα τα βήματα σύνταξης του που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Στόχος της Πολιτικής ηγεσίας του Δήμου Χερσονήσου και των υπηρεσιών του μέσα από την υλοποίηση του Προϋπολογισμού και την αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέσιμων οικονομικών πόρων που διαθέτει, είναι η παρέμβασή του σε θέματα ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και καταπολέμησης της ανεργίας.»

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

copyright © Δήμος Χερσονήσου