main img main img main img main img main img main img main img main img

Ένταξη έργου του Δήμου Χερσονήσου στο ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ

 

 

Χερσόνησος, 31  Ιουλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Ένταξη έργου του Δήμου Χερσονήσου στο  ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΚΑ

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση (στους άξονες 2, 3, 4 του ΧΠ) τα έργα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

http://www.prasinotameio.gr/images/documents/programmata/2013/egkekrimena%20astiki%202013.pdf#page=2

copyright © Δήμος Χερσονήσου