main img main img main img main img main img main img main img main img

Έρευνα Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εστιατορίου Δήμου Χερσονήσου_2012-2013

 

Χερσόνησος, 30 Μαΐου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Έρευνα Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εστιατορίου Δήμου Χερσονήσου_2012-2013

Κύρια αποτελέσματα έρευνας:

  • Σημαντική πτώση στη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη ανά επίσκεψη
  • Σημαντική πτώση του τζίρου συγκριτικά με το 2009 για την πλειονότητα των εστιατορίων παρά την αύξηση των διανυκτερεύσεων στον δήμο
  • Εποχιακά έντονη συγκέντρωση της κίνησης
  • Έντονα προβλήματα επιχειρησιακής λειτουργίας

 

Στα πλαίσια του πιλοτικού έργου με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», που ανέλαβε κατ’ ανάθεση του Δήμου Χερσονήσου το Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της Έρευνας σε Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Εστιατορίου, που διενεργήθηκε κατά την τουριστική περίοδο 2013.

Η έρευνα κατέδειξε ότι οι συνθήκες της αγοράς καθίστανται όλο και πιο δυσχερείς για την εύρυθμη λειτουργία ή και επιβίωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστιατορίου. Επισημάνθηκε από πολλούς εστιάτορες το γεγονός ότι με την εδραίωση του all inclusive, το οποίο εμφανίστηκε να επεκτείνεται και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια & διαμερίσματα, και την επακόλουθη συρρίκνωση στην κίνηση εντός των καταστημάτων, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του επισιτισμού καθίστανται υπεράριθμες. Η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των εστιατορίων σε επίπεδο προσφερόμενων τιμών, η έντονη εποχικότητα του τουρισμού και η πτωτική τάση στην κινητικότητα και την μέση δαπάνη των τουριστών, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα για την επιχειρησιακή λειτουργία των καταστημάτων.

Τα ανωτέρω αντανακλώνται για ένα μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων στη μείωση του τζίρου συγκριτικά με προηγούμενες χρονιές παρά την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση των τουριστών στην περιοχή. Αυτό λειτουργεί καταλυτικά στην διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής (μειώσεις τιμών, αυξήσεις προσφορών), επιδρά αρνητικά στην πρόθεση πραγματοποίησης επενδύσεως και δημιουργίας επιπρόσθετων θέσεων εργασίας και οδηγεί στην ανάγκη περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. Στα πλαίσια αλυσιδωτών επιδράσεων, εμφανίζονται δυσχέρειες στην απρόσκοπτη και έγκαιρη εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του προσωπικού, του δημοσίου, των προμηθευτών και των παροχέων υπηρεσιών (εκμισθωτές, πιστωτικά ιδρύματα).

 

Λεπτομερή στοιχεία της έρευνας θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

Έρευνα Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Εστιατορίου Δήμου Χερσονήσου_2012-2013.pdf

 

Παρακαλώ επισκεφτείτε τον κόμβο για τις έρευνες των Δορυφόρων Λογαριασμών τουρισμού στην  ιστοσελίδα μας, όπου αναρτώνται όλα τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις διάφορες πλευρές με την γενικότερη πιλοτική μελέτη

http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html

copyright © Δήμος Χερσονήσου