main img main img main img main img main img main img main img main img

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ π. ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

 

Χερσόνησος, 30 Απριλίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ π. ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ


Ο Δήμος Χερσονήσου έχει λάβει εδώ και μήνες πρωτοβουλία για την αναστροφή της άσχημης εικόνας που εμφανίζουν τα Δημόσια Ακίνητα, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα η έκταση του πρώην ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ και η έκταση της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών (ΠΑΒΓ).

Ειδικότερα για την έκταση στον Καρτερό, το δυτικό άκρο του Δήμου, η περιουσία του Δημοσίου, που γειτνιάζει του αρχαιολογικού χώρου Αμνισού και εντός της οποίας είναι εγκατεστημένο το πρώην ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ (κηρυγμένο μνημείο προστασίας της Νεωτέρας περιόδου υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/29073/592 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού που χαρακτηρίζει το παρόν ακίνητο ως μνημείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 1γ  του Ν3028/2002) εμφανίζει εικόνα απαξίωσης και έχει καταστεί χώρος απόρριψης σκουπιδιών.

.

 

Το "Μοτέλ Ξενία" στον Καρτερό, (1963) σχεδιασμένο από τον αρχιτέκτονα Α. Κωνσταντινίδη, αποτελεί ένα σημαντικό κτίριο όσον αφορά την ποιότητα της αρχιτεκτονικής του, την ένταξη του στο τοπίο, τη σχέση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, την ειλικρίνεια των υλικών του. Αποτελεί δε  χαρακτηριστικό δείγμα της πρώτης τουριστικής υποδομής που επιχειρήθηκε  από τον Ελληνικό  Οργανισμό Τουρισμού στις δεκαετίες του 50 και 60 και αποτυπώνει την τότε επιθυμία για την ένταξη των υποδομών αυτών στο φυσικό περιβάλλον και στη καθημερινή ζωή των εκάστοτε τόπων.

 

Για τους παραπάνω λόγους ο Δήμος Χερσονήσου με το Α.Π. 6204/10.3.2014 έγγραφό του προς την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ ΑΕ), ιδιοκτήτρια της έκτασης στον Καρτερό, ζήτησε  τη λήψη, άμεσα, όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την εξάλειψη όλων των κινδύνων που εγκυμονεί η σημερινή απαράδεκτη εικόνα του ακινήτου, διαφορετικά, θα εκινείτο άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την επιβολή όλων εκείνων των διοικητικών και λοιπών μέτρων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η ενέργεια αυτή καρποφόρησε και η ΕΤΑΔ με επιστολή της προς τις αρμόδιες Αστυνομικές αρχές αναφέρει ότι ήδη προωθούνται ενέργειες για τον καθαρισμό και την περίφραξη της έκτασης ΞΕΝΙΑ Καρτερού.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου