main img main img main img main img main img main img main img main img

Οριστική ρύθμιση με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τρόπου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τρίτροχων-τετράτροχων (γουρούνες) οχημάτων

 

Χερσόνησος , 16 Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Οριστική ρύθμιση με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τρόπου ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων τρίτροχων-τετράτροχων (γουρούνες) οχημάτων


Η πολιτική απόφαση της Δημοτικής Αρχής Χερσονήσου, επιτέλους να τεθούν όροι, προϋποθέσεις και κανόνες για τη λειτουργία των καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, ελήφθη το Μάιο του 2012 (207/12 ΑΔΣ). Μοναδικό κριτήριο για τη ρύθμιση αυτής της δραστηριότητας αποτέλεσε η διαπίστωσή μας, ότι η εσφαλμένη εφαρμογή αφ’ ενός της ισχύουσας νομοθεσίας για την αδειοδότηση καταστημάτων εκμισθώσεως μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων και αφ’ ετέρου η αλόγιστη χορήγηση μεγάλου αριθμού τροχοφόρων στα όρια του Δήμου μας δημιούργησαν μια σύνθετη αρνητική κατάσταση. Επιπλέον η διαπίστωσή μας, ότι οι κάτοικοι του Δήμου μας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπικότητά τους, επιτάχυνε τη λήψη μέτρων και μάλιστα με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ακολούθησε η 304/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρότεινε συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα μέτρα για την οριστική επίλυση του προβλήματος.


Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της δημοτικής δημόσιας διαβούλευσης με τη συμμετοχή και την έκφραση γνώμης των εμπλεκόμενων φορέων, όπως ορίζει ο νόμος, η ομάδα εργασίας με το συντονισμό και την καθοδήγηση του κ. Δημάρχου, ολοκλήρωσε και κατέθεσε την πρότασή της για το πλαίσιο αδειοδότησης των καταστημάτων εκμίσθωσης ποδηλάτων-μοτοποδηλάτων.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας, με την 488/2012 κανονιστική απόφαση του διαμόρφωσε το πλαίσιο: «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων/ποδηλάτων και μοτοσυκλετών άνω των 50 κ. εκ. και λοιπές διατάξεις περί τρίτροχων και  τετράτροχων στο Δήμο Χερσονήσου».


Παρά τις αντιστάσεις, τα διαρθρωμένα συμφέροντα και τις παλινωδίες της Γενικής Γραμματείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κρίθηκε οριστικά (απόφαση 1 πρακτικό 4/20-6-2013) ότι ο Δήμος Χερσονήσου έχει την πλήρη αρμοδιότητα για τα καταστήματα εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc και επομένως νομιμοποιείται να προσδιορίσει με κανονιστική του πράξη, όπως και έκανε, το πλαίσιο λειτουργίας αυτών των επιχειρήσεων. Όσον αφορά τα καταστήματα εκμίσθωσης μοτοσικλετών-τρίτροχων & τετράτροχων άνω των 50 cc για τα οποία κρίνει η επιτροπή ότι είμαστε αναρμόδιοι, γιατί έτσι ορίζει ο νόμος, είναι άνευ αντικειμένου για το Δήμο, γιατί αφ’ ενός ο αριθμός τους είναι μικρός και έχουν ήδη ανακληθεί οι άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών με απόφαση του ΔΣ (304/2012) και αφ’ ετέρου με το ν/σ του Υπουργείου Τουρισμού που είναι έτοιμο για ψήφιση στη Βουλή, η Υπουργός έχει δεσμευτεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ότι θα μεταφέρει και την αρμοδιότητα της αδειοδότησης των καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοσυκλετών, τρίτροχων & τετράτροχων στους Δήμους.

 

Η σοβαρότητα,  η επιμονή, η σωστή και εξαντλητική μελέτη του προβλήματος, η αμέριστη στήριξη των συνεργατών μου, τους οποίους και ευχαριστώ, αλλά κυρίως η διάθεση, η αγωνία και πίεση της τοπικής κοινωνίας να επιλυθεί ένα σοβαρό και χρόνιο πρόβλημα έφεραν αυτό το θετικό αποτέλεσμα.

Τέλος ο Δήμαρχος είπε:

Οι δεσμεύσεις μας απέναντι στην τοπική κοινωνία για θέματα που συνδέονται άρρηκτα με την ποιότητα ζωής τους, την ασφάλεια και την προσωπικότητά τους και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων υλοποιούνται και γίνονται πράξη. Μια σειρά τοπικών κανονιστικών πράξεων, που έχει λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, επιλύουν σε σύντομο χρονικό διάστημα χρόνια και σοβαρά προβλήματα. Ρυθμίζονται θέματα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, τίθενται κανόνες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τις άδειες μουσικής, θεσμοθετείται ο κανονισμός καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος και ασφαλώς λαμβάνονται μέτρα για τη λειτουργία των καταστημάτων εκμίσθωσης ποδηλάτων-μοτοποδηλάτων».

 

 

ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

copyright © Δήμος Χερσονήσου