main img main img main img main img main img main img main img main img

Έναρξη νέου Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα με 75 θέσεις εργασίας για το Δήμο Χερσονήσου

Ξεκίνησε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μέσω του οποίου θα απασχοληθούν 24.251 άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε όλους τους Δήμους της χώρας, για χρονικό διάστημα 8 μηνών με πλήρη απασχόληση.

Στο Δήμο Χερσονήσου, θα απασχοληθούν συνολικά 75 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

 

Υπηρεσία Τοποθέτησης Εκπ. Βαθμίδα Ειδικότητα Αρ. Θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 12
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2
      75

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού www.oaed.gr.

copyright © Δήμος Χερσονήσου