main img main img main img main img main img main img main img main img

Προβλήματα υδροδότησης

Ενημερώνονται οι καταναλωτές του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου, ότι οι ποσότητες νερού που διοχετεύονται στο δίκτυό της από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού του Φράγματος Αποσελέμη είναι μειωμένες, λόγω δυσμενούς βροχομετρικής περιόδου.

 

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι για τον ίδιο λόγο, πολλές γεωτρήσεις ύδρευσης παρουσιάζουν προβλήματα υφαλμύρινσης ή μειωμένης αποδοτικότητας εξαιτίας της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα.

 

Η ανεπάρκεια υδρευτικού νερού έχει σαν αποτέλεσμα η ΔΕΥΑΧ να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες, προσπαθώντας να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

 

Παρακαλούνται οι καταναλωτές, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, να μη σπαταλούν το νερό ύδρευσης για άλλες χρήσεις αλλά να το χρησιμοποιούν καθαρά και μόνο για οικιακή χρήση.

 

Αν υπάρχει δε ανάγκη συνεχούς υδροδότησης θα πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. 

 

Τις επόμενες ημέρες και εφόσον οριστικοποιηθούν σταθερά πλάνα διανομής νερού σε κάποιες περιοχές, αυτά θα ανακοινωθούν στους καταναλωτές.

copyright © Δήμος Χερσονήσου