main img main img main img main img main img main img main img main img

Χρηματοδότηση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μ. Παναγίας Γκουβερνιώτισσας» από το τοπικό πρόγραμμα LΕADER

 

Χερσόνησος, 18 Νοεμβρίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα: Χρηματοδότηση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν», από το  τοπικό  πρόγραμμα LΕADER


Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 12/11/2013  ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 465/2013 απόφασή του την αποδοχή της χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντα χώρου Ι. Μονής Παναγίας Γκουβερνιώτισσας και μονοπατιού που οδηγεί σε αυτόν» στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Ποταμιών.  Το ύψος της  χρηματοδότησης  ορίζεται σε 250.000,00 € και η εκτέλεσή του θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοικτή δημοπρασία.


 Η πρόταση για την υλοποίηση του έργου αυτού είχε κατατεθεί από το Δήμο Χερσονήσου στα πλαίσια του της 2ης προκήρυξης του ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ Υπομέτρο L 322 : «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», Δράση  L 322-1 : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων», με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου της μονής, τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο.


Μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων η περιοχή  θα γίνει πιο προσβάσιμη, πιο ασφαλής. Το ανακαινισμένο κτιριακό σύνολο θα ξαναταιριάξει με τον γύρω χώρο και εντέλει η περιοχή θα επανασυνδεθεί με τον οικισμό των Ποταμιών ώστε να αποτελέσει ξανά σημείο αναφοράς για αυτόν.

 

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού Μνημείου, που αποτελεί αρχιτεκτονική κληρονομιά για τον τόπο και επίσης βελτιώνει την κατάσταση του μονοπατιού που οδηγεί απ’ το μνημείο στον οικισμό των  Ποταμιών. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει άμεσα και συγκεκριμένα μετά την έγκριση από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ των τευχών δημοπράτησης του έργου.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Η συγκεκριμένη παρέμβαση περιλαμβάνει εργασίες ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο του βυζαντινού ναού της Παναγίας της Γκουβερνιώτισσας και των κτιριακών εγκαταστάσεων της παλιάς μονής (οι οποίες ανακαινίσθηκαν πρόσφατα με στόχο την φιλοξενία πολιτιστικών λειτουργιών), αλλά και στη συντήρηση – διαμόρφωση ενός υφιστάμενου μονοπατιού που ενώνει τον οικισμό των Ποταμιών με την υπό ανάπλαση περιοχή. Το συγκεκριμένο έργο συμβάλλει αφενός στην ευαισθητοποίηση των κατοίκων, όσον αφορά τη διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής και αφετέρου στην ανάπτυξη ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού με τη δημιουργία πόλων έλξης επισκεπτών αλλοδαπών και ημεδαπών στην ενδοχώρα με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου και την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας».

 

 

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου